VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky a informace

Základní podmínky
• K řízení obytného auta z naší půjčovny stačí ŘP skupiny B.
• K zapůjčení obytného auta požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP,ŘP, PAS).

• Minimální věk potřebný k řízení je 23 let.
• Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí  10% (min. 10000.- Kč)
• Minimální doba pronájmu jsou 3 placené dny, v hlavní sezoně (během letních prázdnin) min. 7 placených dní, není-li dohodnuto jinak..

• Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy na vozidlech (polepování, šroubování, vrtání atd.).

• Je zakázáno kouřit v interiéru, používat svíčky, prskavky atd.
• Je zakázáno v obytném autě nebo přívěsu převážet jízdní kola, lyže a jiné předměty, pokud by mohly poškodit vnitřní vybavení.

• Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme náhradu škody v plné výši.

• Je zakázáno používání chemického WC bez chemie.

• Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby i náklad.

• Domácí zvířata nejsou povolena v obytných autech ani karavanech, pokud není dohodnuto jinak.

• Při předčasném ukončení pronájmu ze strany nájemce se nájemné nevrací.

• V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného karavanu nebo rady v nouzi může nájemce volat kdykoliv na tel. 603466744

• Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení vozu/karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením vozu/karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč k obvyklému nájemnému.

Platební podmínky
• Rezervace obytného vozu/karavanu na daný termín (e-mail, tel.) platí pouze 5 dnů.

Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.

• Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.

• Při vyzvedávání obytného karavanu či obytného auta se skládá vratná kauce na případné škody nekryté havarijním pojištěním atd. (obytné auto 30.000,- Kč, karavan 15.000,- Kč)


Rezervační zálohy

• Stanovená záloha z  ceny pronájmu slouží jako blokace termínu, doplatek je nutno zaplatit podle podmínek smlouvy

Předání a vrácení

• Vozy/Karavany se předávají v časech dle dohody.
• První den pronájmu se vůz/karavan předává  zpravidla po 16 hodině a poslední den pronájmu se vrací do 10 hodin, není-li dohodnuto jinak.

• Karavan musí být předán v odpovídajícím stavu uklizený, čistý, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC, vypuštěná odpadní nádrž.

• Vyzvedávání a vracení vozů/karavanů v místě předání dle smlouvy nebo dle dohody.
• Při vrácení neuklizeného vozu/karavanu (wc, koupelna, kuchyně atd.) účtujeme částku 1.500,- Kč (kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout), při znečištění olejem, barvou atd. účtujeme částku 5.000,- Kč, při poškození účtujeme skutečné náklady na opravu.

• Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 30-50 min.
• Pokud vznikly během Vaší cesty větší či menší škody, opotřebení dílů či součástí, oznamte tuto skutečnost při vrácení. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit ještě před návratem (tel., e-mail, SMS).


V případě poruchy

Všechna naše vozidla jsou pravidelně servisována a kontrolována, ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí.
• Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele.

• Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.

V případě nehody/poškození
• V případě nehody/poškození vozidla (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci vozidlem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu.

• Pořiďte fotodokumentaci.
• Informujte neprodleně pronajímatele.

Storno poplatky
• Řešeno  nájemní smlouvou - rozhodující je doba, kdy došlo ke stornu rezervace.

Odstoupení od rezervace

• Při poškození obytného vozu/karavanu v rozsahu bránícímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od smlouvy. Tato situace se považuje za zásah vyšší moci.

V takovém případě se uhrazená záloha/nájemné vrací v plné výši.